Udnævnelser

14/4-08
Præsidenten takker
 
Sigurd Barrett, æreskunstner i Østermarie,
levede på alle måder op til værdigheden i Sigurds Bjørnetime på DR 1, sendt den 13.4.2008.
 
  • Sigird Barrett fik placeret Bornholm det rigtige sted på landkortet
  • Han lod bornholmsk sprog høre i flere meningsfulde omgange
  • Han omtalte Østermarie hele syv gange
  • Han nævnte Sigurds Bjørnesti i Østermarie
  • Han omtalte præsidenten på Bornholm og dennes bestræbelser på at få lagt FN's hovedkontor på Bornholm
  • Han fik Bjørnen Bjørn til at samtygge i alle sine bestræbelser
Som tak for den enestående indsats tildeles han og bjørnen Bjørn KulturBornholms husorden, det diskrete gule bånd. 
Hvoffer de?
De er de første uden for KulturBornholms diplomatiske korps, der effektivt og helhjertet har bidraget til at udbrede kulturen, og de er derfor de første uden for det diplomatiske korps, der benådes.
 
Ordenen vil blive overrakt ved Sangforeningen "Morgenrøden"s Pinsetur.
 
Markusgård, Østermarie, den 13. april 2008
 
(sign)
 
Carsten Seeger
præsident