Præsidentens Taler

 

 

 

 
nytåret 2009
 
Tak - med et smil
 
Efter at have hørt dronningens og statsministerens tale kan jeg kun sige tak. Det var herligt at høre, at der pludselig er opmærksomhed på de lavest rangerende i statstjenesten. Sygeplejersker, soldater, socialrådgivere og politibetjente. Ærgerligt kun, at  dronningen her også omtalte "skolelærerne". En vending Dansk Sprognævn har anset for deklasserende siden 1968. På linie med seminarister. En tak til lærerne ville have været endnu mere velkommen. Men lad nu det ligge, når bare dronningen husker dem udenfor rangklasserne på linie med Sydslesvig, Færøerne og Grønland. Bornholms 350-års jubilæum for overdragelse til kongehuset kunne hun da for resten gerne have strejfet. Midt i al den anden taknemmelighed.
 
Statsministeren overraskede ved at holde fast ved den grønne linie. Vi har på Bornholm været med på den idé siden 1983, hvor Jens Brandt indså, hvor det bar hen. Vi kan kun her på Bright Green Bornholm glæde os over, at vi som så mange andre gange har været tidligt ude. Bare vi nu snart kan melde ud med gratis buskørsel - med mindre forurening. Tænk, om hele øen allerede havde indført princippet: mange busafgange, fyldte busser og ubetydelig privatkørsel. På grøn energi.
 
Men Biokraft bliver det nok ikke i første omgang, selv om virksomheden bliver på bornholmske hænder. Det kan dårligt være anderledes i betragtning af de dårlige sælgere, vi har valgt: tænk engang at politikerne stiller sig op før forhandlingerne og deklarerer, hvor dårlig varen er! Studehandlere plejer at være dygtigere.
 
Måske skulle Bornholm kigge lidt på salgsfremmende foranstaltninger. Skiltning kunne være det første skridt på vejen. Det kan undre, at vi ikke har en mere frigjort skiltepolitik. Lodsejere, der skilter med lugtgener fra Biokraft, får fjernet deres skilte. (Nå ja, lugten sælger jo ikke ligefrem fabrikken). En helårsvirksomhed, der er utilfreds med, at de autoriserede skilte fjernes i vinterhalvåret, sætter sine egne op. Men dem fjerner de lokale myndigheder. Og politiet dukker også op; politireformen virker åbenbart så godt, at to betjente har tid til at tage til loppemarked i Bølshavn og forhøre ejeren om hans hensigter. Heldigvis er der vist kun påvist ét tilfælde, hvor politiet har ignoreret en sag, men er der dog ikke andet end en skiltesag at efterforske? Værre bliver det, hvis alle ulovligt opsatte skilte på Bornholm går hen og bliver en sag for politiet. Turistmæssigt ville det da være en fordel, at skiltene står ude hele året, så vinterturisterne kan se, hvor meget der foregår på Bornholm - i sæsonen.
 
Et beskedent forslag til skiltning: lad dog de handlende selv bestemme udsmykning af skiltene, der skal være i en synlig standardstørrelse. Måske lavet af nogle af Bornholms fremragende kunsthåndværkere. Det ville signalisere frihed og fantasi. Som det er nu tyder de kedelige sorte skilte, der har gårdbutik som laveste fællesnævner, på østtyske forhold. Og vi er vel østdanske - endnu da.
 
Groteske er de offentlige skilte med danske navne i stedet for de bornholmske. Joboland i stedet for Brændesgårdshaven. Der er rigeligt plads til begge dele på det lange vejskilt. Og Ibsker i stedet for Ibs Kirke, som meningen er. Paradisbakkerne er vist blevet rigtigt alle steder.
 
 
Bornholmske kunsthåndværkere, ACAB, har desværre forfejlet et forbilledligt bogprojekt. Bogen ses ingensteder - end ikke på de bornholmske hoteller. Den måler opslået 45x 65 cm, så den skulle være til at få øje på. Desværre ses tekst og foto ikke på ét opslag, fordi der er indsat 40 sider forvildet grafik med fingeraftryk. Inspireret af xylograf Thomas Bewicks tommelfinger? Søgt og inderligt overflødigt. Teksten er trykt på bagsiden af fotografiet. Bogen falder fra hinanden, hvis den ikke ligger på et plant bord. Hullerne til bindbåndene i ryggen er placeret så yderligt, at der skal bibliofil varsomhed til, for at det yderste af siden ikke skal ende som confetti!
Svanekes fine skulpturelle keramiker, Edith Eriksen, skænkede venligt en række eksemplarer til bortlodning ved en kunstudstilling i Hillerød. De faldt alle fra hinanden under overrækkelsen: rygpind, sider, omslag svigtede. Men det ødelagde nu ikke modtagernes glæde over at møde bogen med dens imponerende tryk og fotografier.
 
Så lad nu være med at trykke bogen i bedre tilrettelæggelse på usselt avispapir i 2. omgang. Den fejl skete med "Bornholm", et lækkert magasin i et usælgeligt 1. oplag: Det havde kun dansk tekst. Det næste nummer fik en tysk oversættelse, men nu var udstyret så tarveligt, at det da må have fået tyskerne til at holde sig væk.
 
Efter at det eksklusive rejsemagasin Condé Nast Traveller roste Bornholm på hele 17 sider, er tiden måske inde til at anvende engelsk tekst i alle bornholmske turistudgivelser. De rige engelske og amerikanske turister, der læser magasinet, ser sig i disse krisetider om efter et sikkert og rimeligt rejsemål.
 
Bornholmske kunstnere medvirkede venligt ved udstillingen på Bornholms Hospital. Forskellige afdelinger valgte kunst til væggene, og mange af værkerne hænger der endnu til opmuntring af ansatte og personale. Mange af dem havde også kunstnerisk overskud til at udlåne glas, grafik, malerier og keramik til Ole Koefoeds store udstilling på Hillerød Bibliotek.
 
Ærgerligt nok nåede Victor Borge ikke at komme til Bornholm for at indvie Victor Borges Genvej. ("Et smil er den korteste afstand mellem mennesker"). Formanden for teknisk udvalg i Allinge-Gudhjem Kommune fandt ikke, at det var en morsom idé. Han ville vel ellers som verdens morsomste mand (Borge) kunne have skabt en vis opmærksomhed om Bornholm som turistmål. I en tv-udsendelse om ham i anledning af hans 100-årsdag fortalte Michala Petri, at Victor Borge havde fået hende til at forstå, at livet er andet end at spille pænt på blokfløjte. Hendes mand, Lars Hannibal, havde lovet at stille op mod Victor Borge ved koncerten i Østermarie. Ikke at det var gået ham bedre end fruen, der spruttede af grin ned i fløjten ved den berømte koncert i Tivoli.
 
I øvrigt mener jeg, at Bornholm skal med på kort i danske aviser og tv. Bornholm mangler fx på kort, der viser mord i Danmark. Og indbrud i julen. Ikke fordi tallene er ubehageligt høje, tværtimod. Det kunne måske få nye til at flytte hertil, hvis de blev klar over, hvor trygt det er at bo på Bornholm. Lad os dog få en forfulgt forfatter hertil som et levende bevis på det.
 
Men i stedet for at brokke os over alting skulle vi måske her på Bornholm bare glæde os over KulturBornholms ambassadørers indsats på verdensplan. Senest er der kommet repræsentanter til i Århus og Bergen. Lad os glæde os over René Dif's AllStars og Steffen Brandts fornyende "Uden for sæsonen" og lære af majestæten (og Victor Borge) at sige tak - med et smil.
 
Godt nytår - og tak for det gamle - med et smil.
 
 
13/12-07 kl:11.51
 

Kære hr. Geheimeråd Ludvigsen

 

Som en af de senest udpegede Abassadører vil jeg gerne på vegne af KulturBormholm ønske dig hjertelig tillykke på din 60 års fødselsdag.

 

Du er jo en person med en vidt favnende baggrund, der alligevel særdeles målrettet har været præget af viljen til om ikke at sætte fingeren på det ømme punkt, så i hvert fald at pege fremad og opad på det vigtige og vedkommende.  Det, som jeg gerne vil fremhæve, er dit virke for det, vi i KulturBornholm særligt sætter pris på – nemlig din mangeårige indsats for et stærkt og kulturelt levende Bornholm – Et Bornholm, hvor mennesker kan bo, uddanne sig, gøre karriere og nyde livet.

 

Du har ved dit stærke eksempel vist, at forhindringer og omstændigheder er til for at blive gennembrudt eller bypasset – ja faktisk, at der kun eksisterer de forhindringer, vi selv ser. Du har udfordret  ” tingenes tilstand”.  Var Ø’en ikke selvstændig, kunne man i det mindste lade som om – og så grundlagde du Bormholms Nationalbank og udstedte pengesedler dertil. Og du satte Bornholm til salg.  Dit virke for Bornholm - og at få Bornholm placeret rigtigt på landkortet i mere end een forstand,  er eet af dine meget store indsatsområder, der dog stadig mangler at få sin ”ende”.  For Bornholm er endnu ikke blevet en friø, som det lykkedes dig at gøre Christinia en fristad. Men der er jo tid endnu – selvom kommunalreformen måske er en streg i regningen.  Det er et midlertidigt punktum. Vi kan sige, at indtil nu kæmpede selv guderne forgæves.

 

For KulturBornholm og Ambassadørkorpset er du en stærkt inspirerende Geheimeråd. Både når du aktivt virker skjult i kulissen og når du optræder på scenen. Som Hr. Præsident Seeger siger, så skylder vi dig megen tak for ideen med at uddele priser som eksempelvis KulturBornholms

-          Marinhistorikerpris

-          Korttegnerpris

-          Wagner- og Puccinipriser

-          Spotpris, - som du var med til at uddele til transportminister Flemming Hansen

-          Dan Turell slipspris, som du har været med til at tildele Peter Poulsen

-          Dokumentations- og Netværkspris

-          KulturBornholms (bornholmske) Sprogpris

-          OSV

Du ser, du tør og du gør. Du har valgt Bornholm med hjertet og er een af de store indførte, som gennem mange år har sat sit præg på øen. Du gør ikke  een forskel – du gør 117.

 

 

Gitte Vonsild

KulturBornholms Konsul i Køge og leder af Scandinavian Coaching Company

Internationalt Certificeret Erhvervscoach & cand.polit.

 

Arbejder til daglig som coach med virksomheder og mennesker, som ønsker at skabe forandringer i relation til bedre præstationer og/eller  højere livskvalitet.  Coaching  er et samarbejde, der katalyserer  visioner; effektiv målsætning; værdi- og ressourceafklaring;  erkendelse af muligheder;  valg af strategi samt gennemførelse af planer.  Vi udfordrer vanens magt og tester nye, måske mere konstruktive, måder at tænke og handle på. ”If we do not change direction, we are liable to end up where we are headed” sagde vist nok Conficius.

 
 

 

Jul 2007 og nytår 2008

 

Traditionen tro står julen for døren. Nu er det højsæson for arbejdet i  Danske Mæceners Landsforbund, og arbejdet tager det meste af præsidentens tid. Indrømmet, arbejdspresset var også ufatteligt stort resten af året – lige som det pga mangel på arbejdskraft (ifølge både DI og DML) må blive i 2008:

 

 • 29.2 er højsæson for Tordenskjolds Soldater – og de har allerede nu travlt med at forberede generalforsamlingen 2008, der er skudår og dermed har generalforsamling. Arbejdet der foregår i samarbejde med soldaternes formand og Jens Ole Fassel,  Fassel og Jens Ole og Jens etc.
 • 1.april er arbejdsdag for Storkekikkerlaug. Oldermand J. O. Fassel lader undersøge, om der nu er storke så tidligt på året/dagen
 • Lobbyarbejde og promovering af Erik Aschengreen til Akademiets pris
 • Sangforeningen ”Morgenrøden”s Pinsetur med fmd. Bent og kasserer Mortensen
 • Uddeling af KulturBornholms mangeartede kulturpriser. Fortrinsvis på Præsidentens fødselsdag med bistand af Kirsten
 • Velo-Solex Rally med Niels Bektved
 • Guidede ture i Østermarie med indfødte hjælpere
 • Gallakoncert 2008 for Per Arnoldi planlagt til søndag 29. 6. kl. 16
 • Festspillene i Østermarie med kgl. kammersanger Stig Fogh Andersen som kunstnerisk leder
 • Afprøvning af ekkoet i Ekkodalen –  i samarbejde med udvalgets formand, Jens Ole Fassel, assel, sel
 • Uddeling af ”Selskabet for Bornholms Rette placering på Landkortet”s kortpris
 • Uddeling af Spotpris. Rigsrevisor Henrik Otbo er interesseret i at modtage den igen. Og det var jo ikke meningen
 • Oplysningskampagne om at den ofte omtalte ”motorvej” til Danmark faktisk bare er en beskeden sognevej. Ordet Motorvej giver danskerne en idé om, at vejen til Bornholm er farbar døgnet rundt i fire baner
 • En dybdegående undersøgelse af jordbunden for en tunnel til Skåne
 • Ligaen ”Danske Snobber for kvalitet” under stiftelse. I samarbejde med flere andre snobber

 

 

Men mange af disse aktiviteter aftager allerede i november måned. Men

 • i november topper arbejdsindsatsen i Anonyme Melankoliker. Trods hjælp af Benny Andersen og Peter Poulsen.

 

Men jul og nytår er trods alt det mest tidskrævende, fordi Præsidenten her arbejder helt alene. Hr. Møller kan pakke sammen med sin såkaldte og fradragsberettigede mæcenvirksomhed. Operaen er kun et ubetydeligt greb i lommen mod de mange penge medlemmerne af Danske Mæceners Landsforbund (hr. Møller ønsker tilsyneladende ikke at være medlem) lader flyde til jule- og nytårsgaver.

Det er ikke muligt at opgøre præcist, hvor mange storebæltsbroer og tunneler mellem Bornholm og Skåne, der fyres af til slips og elektriske chokoladevarmere op mod jul. På vegne af DML formidler præsidenten indkøb og uddeling af de mange gaver. Mange tror, at det er julemanden på Grønland, der står for alt det, men han er så at sige et skalkeskjul for DML, der som mange mæcener gerne arbejder i det skjulte. Og hvem tror på julemanden? Igen er det Bornholm, der er i centrum, og mange ved, at det er præsidenten, der er topchef.

 

Nu hører han spørgsmålet: Hvad ønsker Præsidenten sig til jul? Her trænger arbejdet i ”Selskabet for Bornholms rette Placering på Landkortet” sig på. Præsidentens største ønske er en række fortørnede læserbreve sendt til Jyllands-Posten. Han opfordrer hermed medlemmerne af KulturBornholm til at skrive et oprørt læserbrev til Morgenavisen Jyllands-Posten. Og derefter gerne et nyt hver eneste gang, avisen udelader Bornholm på et kort. Et mønsterlæserbrev følger her:

----------------------------------------------------------------------

Kun for Jyllands-Posten

 

Protest

 

Morgenavisen Jyllands-Posten har i lang tid bragt karikaturer af danmarkskort – med Bornholm placeret groteske steder – eller endda helt udeladt.

Øen ligger faktisk i Østersøen og har været dansk i 1000 år. Vel har staten pantsat Bornholm til Tyskland, tabt øen til Sverige, prisgivet den for Sovjet og snydt bornholmerne for lovede statsarbejdspladser og en sikker færgeforbindelse til Danmark. Men alt det skulle vel medføre dansk skamfølelse og sympati. Og ikke ligegyldighed og ydmygelser.

 

På Bornholm er vi ved at være trætte af foragten. Vi har set, hvilken effekt tegningerne af Muhammed har haft: ikke en karikatur af ham er vist siden læserbrevene fra indignerede rettro muslimer væltede ind. Brevene blev ganske vist også fulgt op af en række andre tiltag: ambassadører rejste rundt i verden og bar ved til bålene. Men Bornholm råder også over en række ambassadører, der formår at opildne bornholmere jorden over til protest.

 

Senest var Bornholm ”glemt” på alle J-P’ s danmarkskort om valget. Og bornholmerne vælger faktisk medlemmer til det danske folketing. Den nyere tids forskning har underbygget, at Bornholm ligger i Østersøen – og at øen hører til Danmark. Det er altså videnskab og ikke tyrkertro.

 

Vi ved, hvor Jyllands-Posten bor:

Grøndalsvej 3

8260 Viby J

og debat@jp.dk

 

 

Jeg håber, at dette læserbrev vil medføre, at Jyllands-Postens redaktion som udgangspunkt får lagt Bornholm det rette sted på kortet og indser, at undskyldningen med, at ytringsfriheden kræver, at Bornholm kan placeres hvor som helst – eller helt kan udelades - ikke dur denne gang.

 

Navn

Adresse

Telefonnr.

------------------------------------------------------------

 

Sådan et læserbrev til Jyllands-Posten vil glæde førstedame og hendes præsident.

 

Som tak på forhånd ønsker vi jer alle en god jul på Bornholm og et godt nytår. En særlig hilsen til Bornholmstrafikkens folk, der som passagererne ikke ved, om de er købt eller solgt.

 

Kirsten og Carsten Seeger

Østermarie

 

 

 
 
Generalforsamling 2007
 
KulturBornholm holdt - efter præsidentens udtrykkelige krav - generalforsamling i kirsebærtiden 2007. Aldrig har bærrene været modne så tidligt. Da Aage Haugland i 2000 havde tid til at spise kirsebær med de store, var de første bær ved at være lidt modne den 16. juli. Og det har været det tidligste; indtil i år.
 
Præsidenten nævnte i sin beretning, at resultatet af dette år - erhvervsmæssigt -  har været utilfredsstillende:
 1. Afslag på en ansøgning om kr. 2.000.000 -  fra Otto Detlefs og Annie Detlefs Almennyttigefond. Beløbet søgt til indretning af kunstnerboliger og øverum i Markusgårds nordfløj.
 2. Ringe fremmøde til generalforsamlingen: kun halvt så mange til at hylde præsidenten og kræve hans genkåring som sidste år. Livlige tarme var årsag til flere afbud
 3. Ringe høst af kirsebær
 4. Dårligt salg af KulturBornholms slips
 5. Ringe antal tilmeldinger til KulturBornholms Venner
Det skulle nu være mærkeligt, hvis præsidenten ikke skulle have haft blik for flere kunstneriske og kulturelle lyspunkter:
 1. Fin afvikling af tildeling af KulturBornholms sprogpris til Leif Henriksen. Tak til DR.
 2. Usædvanlig fin koncert for Flemming Flindt. Tak til alle medvirkende
 3. Elegant skilt ved Flemming Flindts Svanesø. Tak til All-sign
 4. Venlig støtte til oprensning af Flemming Flindts Svanesø. Ingen regning fra vognmand H. Mikkelsen, Årsdale. Tak
 5. Stor støtte til Nachspiel efter koncerten: Pension Bølshavns herlige grillhus og pølser til grillen fra gårdbutikken Lille Hallegård, Østermarie. Tak
 6. Overvældende støtte for pludseligt opståede ekstraudgifter ved udnævnelse af æreskunstner. Tak til KulturBornholms venner
 7. Lækre vine efterladt til præsidentens taffel. Både Bordeaux (Camensac), Muscadet og Alsace (Sparr). Tak til mæcenerne
 8. Glade gæster med artige børn. Tak 
 9. To flotte koncerter for Winnie Merete Barrett
 10. Grundig afprøvning af ekkoet i Ekkodalen. Finale i Ekkodalen den 29. ds kl. 15
 11. Postkort fra Pete Seeger (sendt den 13. juli) om fælles stamtavle omkr. 1787 - 90
Med tak også til alle. Også dem, som jeg som sædvanligt har glemt
 
Carsten
præsident
villig til genvalg 2008
 
 
Kære fødte og førte!
 
Der er nu gået tre måneder, siden jeg offentligt har nævnt stiftelsen af Bevar Bornholmsk. Der er ikke sket noget fra min side siden på området. Administration og vejledning af 100 ambassadører, fondsbestyrelsesarbejde og hele KulturBornholm tager al min tid.
 
Men min samvittighed lader mig ikke sove.
 
Den er nået frem til at foreslå, at Mogens Andersen, boghandler i Rønne, tager over. Han er den af jer, der mest ihærdigt har bedt mig vågne op!
 
Foreningen kan for mig hedde, hvad I finder for rigtigt. Men jeg vil inderligt bede om, at Bent Jørgensen bliver valgt til at modtage KulturBornholms Sprogpris. Selvfølgelig valgt på demokratisk vis. Alt andet ligger mig fjernt! Han opfylder kravet om at tale et umiskendeligt bornholmsk, og han er vel den på landsplan, der vil vække de varmeste følelser.
 
Niels Jørgen Riis fik prisen (en laset bog han havde fået af mig år forinden) sidste år. DR/Bornholm brugte prisen som anledning til at bringe bornholmsk tale en hel dag. Ikke nogen dårlig idé til efterfølgelse. (Vi har en aftale med DR om at gøre det samme næste år).
 
TV2/Bornholm har også oppet sig: mange af de interviewede taler bornholmsk, og det kunne tyde på, at tv ligefrem foretrækker at spørge bornholmere. Meget naturligt! 
 
Hvis I opfører jer ordentligt, må I allernådigst forblive under KulturBornholms parasol.
 
Med held og lykke
Carsten
Seeger
Aspevej 5
DK 3751 Østermarie
 
 
 
 
 
 
 
---- Original Message -----
Sent: Tuesday, December 05, 2006 6:17 PM
Subject: kort læserindlæg

Sprogblomst i haven
 
Hvorfor siger de Brændegårdshaven i TV2-reklamen, når det nu hedder Brændesgårdshaven?
 
Carsten Seeger
(medlem af Bevar bornholmsk, forening under opsejling)
--------------------
Markusgård
Østermarie
 
 
 
 
Præsidentens nytårstale 2006


 

For Bornholms kultur i 2006 var der en god og en dårlig nyhed.

Lad os få overstået den dårlige: Som led i afviklingen af Bornholm får kommunen sandsynligvis ikke midler til at gennemføre kulturugen professionelt. Det er specielt ærgerligt, nu hvor traditionen fra amtets dage, nu er ved at blive et tilløbsstykke. På samme måde som Opera Island Bornholm, der gik i vasken på trods af kulturkoordinatorens indsats.

 

Desværre er det ikke muligt for KulturBornholm at løse opgaven på samme måde, som vi kunne tilbyde at overtage de bortsparede venskabsbyer og uddele de overtallige numre af det første - smukt trykte og dansksprogede - magasin Bornholm. Vi har allerede planlagt at arrangere en operamasterclass i Bornholms Kulturuge. Niels Jørgen Riis vil gerne medvirke sammen med Tina Kiberg og Stig Fogh Andersen. De tre har været med til gallakoncerterne under Festspillene i Østermarie i de sidste seks år. Men det overstiger langt vores formåen at påtage os arbejdet med planlægning af Kulturugen. Det tager også mange kræfter at afholde festlighederne for Østermaries æreskunstner. I 2006 var det Søren Hauch-Fausbøll. Til hans ære skrev Benedicte Nordin en Fausbøll-kantate. Den blev  sunget af Nylarskoret og tre velkendte solister fra Operaen. Den kommende modtager af Sonningprisen Lars Ulrik Mortensen spillede orgel og Jesper Nordin dirigerede.

 

 

Den gode nyhed er, at KulturBornholm vokser og blomstrer. Det ses på den globus, som Benny Andersen har skænket til KulturBornholm. Den står midt på præsidentens palisanderdiplomatskrivebord (det kunne minde om diktatorens i Chaplin-filmen). Vi sætter et lille flag på residensen for hver nyudnævnt ambassadør. I Benny Andersens bogstav (jo, og også ånd) er der udnænvnt ateister, kristne, jøder, muslimer og hinduer til embederne. På denne måde gør vi i beskedenhed vores for den fred i verden, som står øverst på så mange ønskesedler.

Resultatet er allerede begyndt at vise sig, idet de to ambassadører i Suomi og Finland kommer strålende ud af det med hinanden.

En række af disse nyudnævnelser har været omtalt i de danske aviser. Der blev i 2006 udnævnt fem nye ambassadører. Mest spalteplads fik scenograf Ole Koefoed i Helsingør Dagblad. (Redaktøren er bornholmer).

Jyllands-Postens omtale af Wagner-festspilugen i Østermarie fyldte den dag mere end nyhederne fra Bayreuth, der dog er noget større end vores lokale. Tenoren Stig Fogh Andersen er kunstnerisk leder og stod for Rhinguldet 2006 i Markusgårds have.

 

KulturBornholm har også bragt sig i erindring i Stordanmark, idet læserne af aviserne der er blevet gjort opmærksom på en lang række priser, uddelt af KulturBornholm. Sprogprisen til Niels Jørgen Riis, Dan Turèlls slips til Peter Poulsen, KulturBornholms slips til Linnea Ericsons ridebanestab og æreskunstner Sigurd Barrett.

Kartografiprisen til overkartograf Bøving Michelsen, K&M Styrelsen, klaverprisen til Kristoffer Hyldig, satirikerprisen til Jacob Ludvigsen samt formidlingspriserne til sognepræst i Jyllinge Harry Jansen og Bent Jørgensen, Østerlars. KulturBornholms nyindstiftede marinehistorikerpris går til museumsinspektør ved Orlogsmuseet Jakob Seerup.

Rigsrevisor Henrik Otbo modtog - med glæde - vores spotpris. Efter denne begivenhed har han rigtigt været i medierne med forskellige afgørende undersøgelser. Overrækkelsen af den lækre røgede laks fra Svaneke Røgeri fandt sted ved en reception på den lækre Restaurant Koefoed i Landgreven i København. Ambassadør Herluf Hansen havde ikke behøvet at oversætte sin tale til dansk. Otbo forstår bornholmsk  - og Bornholm.

Sangforeningen "Morgenrøden"s pinsetur, Pinsedag kl. 13.30 fra Frederiksberg Runddel, fik en hel side i Frederiksbergbladet. En festlig omtale af Bornholm efter oplysninger af Bent Mortensen, leder af gallakoncerterne i Østermarie Kirke.

 

Udnævnelsen af Flemming Flindt til æreskunstner overskyggede langt Politikens omtale af, at den tidligere balletmester både fyldte 70 og blev udnævnt til kommandør af Dannebrog. Indvielsen af Svanesøen vil finde sted den 15. juni, hvor vi i dagens anledning selvfølgelig flager med Dannebrog.

 

DR/Bornholm bringer et kort klip om KulturBornholm den 30. december. I det vil der blive gjort rede for oprettelsen af KulturBornholm og det diplomatiske korps. Æren tilkommer hhv. Mogens Mannering, Sparekassen Bornholms Fond og Manfred Richter-Reichhelm, Bølshavn/Berlin. Organisationens mål er at udbrede kulturen. Dertil er der nu 100 medlemmer af det diplomatiske korps.

 

KulturBornholm takker for stor hjælp i året, der svandt. KulturBornholms Venner har støttet økonomisk og vores hjemmeside www.kulturbornholm.dk er blevet til noget udelukkende ved hjælp af webmaster.

 

Godt nytår og tak for det gamle.

 

 

 

 

 

Præsidentens juletale   2006

 

 

 

I julen går mine tanker til alle de ambassadører og konsuler, der skal fejre højtiden fjernt fra Bornholm.

Under varmere himmelstrøg skal de finde erstatning for juletræet fra Almindingen; under nordlyset skal de finde erstatning for jordskyggerne over Østersøen, som Oluf Høst så fint har gengivet.

Alle skal de undvære et frisktrykt Jul På Bornholm, lungepølsen og fyldet i anden: kommenskringlerne, æblerne og sveskerne. Og det gode øl fra GærKulturBornholm i Østerlars.

Det er langt fra alle i det diplomatiske korps, der har haft den lykke at blive kaldt til rådslagning i Østermarie netop i julen 2006. De udvalgte er konsulen i München og ambassadørerne i Oslo og Hedehusene. Kammeradvokaten kommer også til stede.

 

De fleste må således også undvære at høre DRs udsendelse med præsidenten den 30. om kulturens stade på Bornholm i 2006. I den gør præsidenten for KulturBornholms rede for oprettelsen, der var inspireret af Svanekegårdens fornemme præsidium. Stiftelsen af det diplomatiske korps - inspireret af Manfred Richter-Reichhelms visioner - nævnes også i Jens Højmarks indlevede interview.

 

Desværre levnedes ikke tid til en gennemgang af alle udekommandoerne og alle, der har modtaget KulturBornholms priser i årets løb.

 

Men alle - fra Rio til Rom og fra Australien til Allerød - og alle i de højeste embeder tæt på præsidenten skal her på siden modtage hans og KulturBornholms førstedames bedste ønsker for en god jul og et endnu bedre nytår.

 

KulturBornholms høje par forgylder nytåret for gehejmeråd NN og familie.

 

Markusgård, den 23. december 2006

SEEGER

..............

sign.

 

 

 

 

 

KulturBornholm har hjemsted i Østermarie. Institutionen har til formål at udbrede kulturen. Dertil medvirker 87 ambassadører i alle fem verdensdele.

 

KulturBornholms Sprogpris 

Kære nominerede

Mine damer og herrer

 

 

Hvad er det der med bornholmsk?

Hvad får en australier til at lære sig bornholmsk?

Hvorfor vil en hollænder eller jyde gifte sig bornholmsk og lære at tale sproget som en indfødt?

Hvorfor kæmper jeg – en førstegenerationsindvandrer – for et sprog, der gør det overflødig at sige ”jeg er ført”. Sproget røber det på lang afstand.

Hvorfor kæmper jeg for et sprog, der har tre køn, kræver bøjning af tillægsordene i de tre køn, dobbelt bestemthed, har masser af middelalderord osv.

 

Et sprog som jeg ikke engang kan sige lagkage og teske på.

 

Hvorfor vil jeg fremme et sprog, der gør det svært at bo i nærheden af Vibegårds Runddel, Muradam, Grønbecks Gård, Ølene eller Olsker, hvis man da vil have trykket rigtigt.

 

Et sprog der udleverer mig til latter, fordi jeg ikke siger Ibs Kirke og Ibsker sogn, men får kirke og sogn blandet sammen.

Et sprog, der bringer dem, der har det til modersmål på kant, pga. sprogets udvikling og dialekter, og som skræmmer dem fra at tale deres sprogs sag.

Det sprog, selv om de bruger med stor glæde hver eneste dag.

 

Der er en grund til mit venskab med bornholmsk: et ældre ægtepar, Clara og Hans Peter, der blev Kirstens og mine naboer, da vi kom til Østermarie for 35 år siden.

 

De havde sat sig for, at det kendskab vi havde til sproget efter to år i Hasle, skulle forbedres. Det forgik uden den sorte skole og terpning, og vi belønnedes med kaffe og lagkage og et indgående kendskab til lokalsamfundet og viden om, hvem man kunne omgås. Lærebogen var ”sladrebogen” (Landbruget og dets biografier), der viste, hvem der boede på gårdene og afslørede, hvem der var i familie med hvem. Vi blev opmuntret med, at vores Hasle-sprog sandelig ikke var helt forkert, men bare anderledes.

 

Vi lærte også om forskellene i bornholmsk af professor Bauman, der sad i baglokalet hos købmand Andersen i Østermarie, og som en anden professor Higgins kunne stedfæste de dialekter, han hørte i butikken. Han kunne endda af tonefaldet høre, hvilken missionsretning kunderne tilhørte.

 

Og denne glæde ved bornholmsk udviklede sig sådan, at jeg af og til befinder mig ved et tøjstativ - ivrigt læsende priserne på kjoler - for at kunne finde ud af alder og hjemsted på dem, der snakker bornholmsk i nærheden. Det har virket ret pinligt!

 

På Strøget lytter jeg med længsel efter umiskendeligt bornholmsk, og når jeg når frem til Bornholmerbussen og hører bornholmere tale sammen, er jeg hjemme og glemmer alt om at holde øje med kufferten.

 

Der er for mig en ubrydelig sammenhæng mellem bornholmsk og klipper, himmel, hav og skov - og sne, mærkeligt nok.

 

 

Den kendte danske forfatter H C Andersen nåede aldrig til Bornholm. Det nærmeste er, at han i Lykkens Kalosker lader justitsråden sige ”Jeg forstaar ikke jeres bornholmsk!”, da han ikke kan forklare færgemændene på Kong Hans´ tid, at han vil til Lille Torvegade på Christianshavn.

H C Andersen skriver desuden om bornholmske diamanter i en dedikation til en kær ven, et medlem af familien Zahrtmann.

Vi ved, at den bornholmske diamant ikke er så slebet som en diamant ovre fra,  men at den er vægtig, ren, klar og retlinet.

Som sproget.

 

Nu til prisoverrækkelsen: Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at vi i komiteen har haft svært ved at træffe valget. Og jeg vil straks tilføje, at alle de andre nominerede overføres til næste år!

 

 1. Prisen i år er en bog, Skougaards Beskrivelse over Bornholm, der udkom i 1804, året før H C Andersen så at sige. Den rummer en liste over ord på dansk og bornholmsk. Og jeg ved tilfældigvis, at prismodtageren samler på bornholmske bøger og netop står og mangler Skougaard.

 

 1. Prismodtageren har indtalt Arne Ipsens Bâgarahorrinjs Âria (Bornholms Tidendes Forlag) på den cd, der følger med bogen, og han har korrigeret den.

 

 

 1. Han er honorær konsul for KulturBornholm i København.

 

 1. Og han har en smuk bornholmertenor, som han lader lyde ved alle KulturBornholms gallakoncerter i Østermarie.

-----------------------

 

Modtageren af KulturBornholms Sprogpris er derfor kulturnødvendigt

 

Niels Jørgen  Riis.

 

 
 
 
Kære ambassadører!
KulturBornholms kammeradvokat har gennemgået nedenstående og finder ikke anledning til bemærkninger.
Teksten kan således gerne føjes til præsidentens juletale.
Med tak for henledning og afledning af notatet, d´herrer.
 
(sign.)
 

Politically Correct Seasonal Greetings to Everyone

I wanted to send some sort of end-of-the-year holiday greetings to my friends and colleagues, but it is so difficult in today's world to know exactly what to say without offending someone.

So I met with my lawyer yesterday and, on his advice, I wish to say the following:-


Please accept with no obligation, implied or implicit, my best wishes for an environmentally conscious, socially responsible, low stress, non-addictive, gender neutral celebration of the winter solstice holiday, practised with the most enjoyable traditions of religious persuasion or secular practices of your choice with respect for the religious/secular persuasions and/or traditions of others, or their choice not to practice religious or secular traditions at all.

I also wish you a fiscally successful, personally fulfilling and medically uncomplicated recognition of the onset of the generally accepted calendar year 2007, but not without due respect for the calendars of choice of other cultures whose contributions have helped make our society both varied and interesting, and without regard to the race, creed, colour, age, physical ability, religious faith or sexual preference of the wishee.

By accepting these greetings, you are accepting these terms:


This message of greetings is subject to clarification or withdrawal. It is freely transferable with no alteration to the original greeting. It implies no promise by the wisher to actually implement any of the wishes for her/himself or others and is void where prohibited by law, and is revocable at the sole discretion of the wisher. This wish is warranted to perform as expected within the usual application of good tidings for a period of one year or until the issuance of a subsequent holiday greeting, whichever comes first, and warranty is limited to replacement of this wish or issuance of a new wish at the sole discretion of the wisher.

Disclaimer:  No trees were harmed in the sending of this message;  however, a significant number of electrons were slightly inconvenienced.