SELSKAVED TE BEVÂRING Å BORRINJHOLMSK

 

 

 Kære Venner af Bornholm!

Efter en hyggelig time som DR/Bornholms gæster den 6. juli var der stiftende
generalforsamling i Selskaved te bevâring af borrinjholsk.

Kjeld Olsen skal have tak fordi han styrede tildelingen af KulturBornholms
sprogpris til Leif Henriksen på forbilledlig vis. Det var en direkte
udsendelse fra et meget lille studie. Og mange af de feststemte gæster gav
Leif Henriksen et venligt ord med på vejen.

Den stiftende generalforsamling forløb hurtigere.
De fremmødte vedtog Herluf Hansens udkast til vedtægter. (Vedhæftet). En
enig forsamling ønskede at danne en arbejdsgruppe. Herluf Hansen blev
enstemmigt valgt til formand.

Medlemskab opnås ved at melde sig ind i KulturBornholms Venner/Palle Jæger.
Medlemskabet er gyldigt, når der er indsat kr. 100 - pr. person på konto BG
Bank reg. 6958 konto nr. 481 106 9663.
Det er muligt at indsætte flere penge; de modtages med tak!

Med venlig hilsen

Arbejdsgruppen/
Carsten Seeger

Retur