SELSKAVED TE BEVÂRING Å BORRINJHOLMSK

 

 

Vedtægter for

SELSKAVED TE BEVÂRING Å BORRINJHOLMSK

 

Formål

Selskabet har til formål at arbejde for, at det bornholmske sprog bevares som et levende sprog, altså et sprog, der fortsat bruges. Det må derfor tilstræbes, at bornholmerne er tosrogede, dvs. kan anvende såvel dansk som bornholmsk. Det bornholmske sprog er udsat for en meget kraftig påvirkning fra dansk, der er sproget i børnehaver, i skoler og i medierne. Ikke desto mindre tales der fortsat bornholmsk i hjemmene, på arbejdspladserne, i forretninger og på gade og vej. Det må ikke høre op, det ville være en åndelig fattiggørelse. Ejheller må vi lade det bornholmske sprog blive så påvirket af dansk, at det mister sine væsentlige karakteristika, det være sig grammatikalske eller glosemæssige.

 

Arbejdsmåde.

Selskabet vil yde påskønnelse til personer eller institutioner, der benytter eller virker for, at det bornholmske benyttes og holdes i hævd. Det bør undersøges om undervisning i bornholmsk kan etableres. Der bør arbejdes for, at der så meget som muligt spilles teater på bornholmsk, ligesom der skal arbejdes for indslag på bornholmsk i TV, Radio og i den trykte presse. Skolerne bør i begrænset omfang pålægges at undervise i bornholmsk, ligesom der nu undervises i svensk. Biblioteker og skoler bør gøre en indsats for at udbrede kendskabet til den (yderst begrænsede) litteratur på bornholmsk, der eksisterer. Der bør i samarbejde med Københavns Universitet, Det Kongelige Bibliotek og Bornholms Centralbibliotek slås et slag for tilvejebringelse af let tilgængelige  samlinger af bøger, tidsskrifter, aviser og andet materiale om Bornholm og bornholmsk.

 

Medlemskab

Enhver, uanset bopæl, bornholmer eller ej, bornholmsktalende eller ej, indfødte eller førda, enhver, der tilslutter sig ønsket om at arbejde for at det bornholmske sprog benyttes og bevares som ovenfor indikeret, kan opnå medlemskab af Selskabet ved at tilslutte sig Foreningen KulturBornholms Venner og tilkendegive ønsket om samtidigt medlemskab af Selskabet til bevaring af bornholmsk.

 

 

 

Retur til forside