SELSKAVED TE BEVÂRING Å BORRINJHOLMSK

Velkomsttale Carsten Seeger, Præsident kulturBornholm
Vedtægter

Formål:

Selskabet har til formål at arbejde for, at det bornholmske sprog bevares som et levende sprog,
Link til vedtægter.

Medlemskab Medlemskab opnås af Selskaved te bevâring å borrinjholmsk ved at
melde sig ind i KulturBornholms Venner/Palle Jæger.
følg linket.
Bestyrelsen

Der er nedsat en arbejdsbestyrelse

Link.

Sprogpriser  2006    2007  2008  2009 2014
Leif Henriksen I sladrekrogen, uredigeret gamle indslag. 
Otto P. Lund Godtfolk og skidtfolk

Kære arbejdsgruppe,
 
Fyldt af inspiration af Jacob foreslår jeg, at vi laver et bornholmsk sprognævn.
Nævnet skulle besvare spørgsmål om udtale, grammatik etc. Måske i BHS.TID. eller på hjemmesiden.
 
Og ikke som Dansk Sprognævn, der tillader alle muligheder.
Eller som Modersmålsselskabet (Stedmodersmålsselskabet kaldet på Bornholm), der bare uddeler en pris!
 
Jeg har tillid til, at der som lovet arbejdes med udtalesiden på KulturBornholm.dk
Whiskyudtalen hjælper ikke meget på udtalen af hønnysyp!
 
Alt til behagelig oplysning.
 
Carsten
Seeger
Aspevej 5
DK 3751 Østermarie
 
tlf. 5647 0282
kirsten.seeger@get2net.dk
carsten@kulturbornholm.dk
www.kulturbornholm.dk