Sangforeningen”Morgenrøden” v.

Bent Mortensen,

Duevej 12, 5. th.,

2000 Frederiksberg

38105110/61505110

morgenroeden@gmail.com (bemærk: ny adresse!)

                                                                

maj 2010

 

Hermed inviteres til “Morgenrøden”s traditionelle

P I N S E T U R
Pinsedag den 23. maj 2010 kl. 13.30
med flg. program:

13.30: Foreningen samles på Frederiksberg Runddel foran Storm P. Museet
13.45: Oplæsning et sted i nærheden af Storm P-monologen (v. Jesper Klein)
13.55: Afsyngning af Nu blusser Morgenrøden op, og fuglene kvidre på grene

(tekst: Ida og Bent From)
14.05: Optoget masserer ne’r a’ Pilealléen til Søndermarken med fanebærer Nikkelajsen

(incl. fanen), samt formand og kasserer i spidsen.

Påklædning: ad libido, dog gerne incl. sangerhuer. Høje hatte, samt
barnevogne og kællinger er velkomne. Kællingerne må gerne se forskellige
ud. men ingen forventer, at de holder sig i baggrunden.
14.30: Ankomst til festpladsen i Søndermarken, hvor det righoldige

festprogram opføres, bl.a.:
  a. Gralsfortællingen v. Stig Fogh Andersen, formentlig på et ikke tidligere anvendt sprog, akkompagneret af Jesper  Mark.

  b. Enstemmig fællessang.
  c. Korsang, bl.a. det sidste år indstuderede ”Ølgruk” og Viceformandens ”Forår i træbenet”. Noder vil            foreligge. Evt. hele kor er velkomne til at medbringe egne noder og foredrage samme..
  d. Solosang: Der skal anmodes om tilladelse hos formand eller kasserer,

      eller i tilfælde af, at de er indsispolerede,  hos fanebæreren (som helt

      sikkert er det)..

    
På passende tidspunkt dækkes der op på plænen, og vi æder de medbragte madkurve. og indtager et passende antal bajere. Hvis nogle skulle kende en ølsponsor, bedes vedkommende indberettet til et medlem af bestyrelsen.


Vi regner med det sædvanlige gode pinsevejr. I tilfælde af regn/torden/
hagl/orkan/snestorm/jordskælv/askesky/tsunami el. lign. vil vi gå i ly i buskene, som vi plejer.

Alså, de damer & herrer, vi mødes på Runddelen, som helhed, og
det forventes, at ingen forstørrer gemytligheden.


Med sangerhilsen,


Bent Mortensen,    Claus Brinch,    Bent Mortensen,    Claus Brinch,    Carsten Seeger,
formand                  viceformand      kasserer                 visekasserer     fanebærer

PS: Husk osse foreningens arrangement i Østermarie fredag den 25. juni 2009, hvor den kendte cembalist/dirigent Lars Ulrik Mortensen og hans gamle Far promoveres som årets æreskunstnere

Alle foreningens medlemmer har mulighed for at synge med på nogle korsatser ved denne lejlighed, forudsat, at de kommer til prøve torsdag den 24. om aftenen.

Nærmere oplysninger om dette arrangement følger til alle, der sender en mail og beder om det.

 

PPS: de nyeste tiltag kan altid læses på www.kor72.dk eller (muligvis) www.kulturbornholm.dk.

PPPS: Hvis man ikke ønsker at modtage foreningens mails, kan man afmelde nyhedsbrevet

på mailadressen.