Til medlemmerne.
 
Herunder ser I oversigt over årets aktiviteter.
 
Jeg sender mailen til alle, der er registreret i foreningens kartotek, men er godt nok klar over, at nogle adressater måske ikke længere ønsker at være medlemmer.
 
Derfor beder jeg de adressater, der ikke længere ønsker at høre fra os, om at besvare mailen med et NEJTAK, så bliver I slettet.
 
Tak for alt!
 
Bent
 

 

Sangforeningen ”Morgenrøden”s arrangementer i 2009:

 

1. Den årlige pinsetur starter fra Frederiksberg Runddel pinsedag

 den 31. maj kl. 13.30 og følger den sædvanlige opskrift med

optog incl. kællinger, barnevogne og bajere, til festpladsen

                      i Søndermarken, hvor Gralsfortællingen foredrages af

                      Stig Fogh Andersen, og mere eller mindre fugtige

sange fremføres af medlemmerne.

2. Den årlige æreskunstnerpromovering og gallakoncert i Østermarie

finder sted lørdag den 19.september om eftermiddagen.

Årets æreskunstner er Stig Fogh Andersen. Det mere

         detaljerede program foreligger endnu ikke, men der vil

                      være mulighed for at deltage i korsang for tilmeldte kor

                      eller enkeltsangere.

 

Til pinseturen kan man bare møde frem, mens deltagelse i gallakoncerten

forudsætter tilmelding. Nærmere oplysninger om begge arrangementer

fås ultimo april ved henvendelse til foreningens mailadresse:

morgenroeden@yahoo.dk

 

Bent Mortensen, formand og kasserer

Carsten Seeger, fanebærer

 

Se desuden      www.kor72.dk/Morgenrøden eller

                        www.kulturbornholm..dk