Sangforeningen ”Morgenrøden”s Pinsetur 2009.

 

Vilde med sang

 

Sangforeningen "Morgenrøden"s pinsetur gik umådelig godt. Hattebærer Jens Christian mødte som altid trofast op med formandens høje kassererhat. Jesper Klein var der som et søm til at læse Storm P.'s epokegørende fortælling om Sangforeningen, hvis medlemmer, som man ved, er vilde med flere ting end lige sang. Foreningens medlemmer var mødt frem i hobetal, ca. 125, det største antal i "Morgenrøden"s nyere historie. (Den oprindelige forening eksisterede faktisk 1881 - 1990).

 

Operasanger Tina Kiberg, der har deltaget lige siden 1998, havde igen fået lov til at synge solo, men hun måtte desværre melde afbud i sidste øjeblik.

Kollegaen Dorte Elsebeth fik lov til at synge i stedet. På vegne af fanebæreren, der jo ikke må synge med. Hun gav en drikkevise fra Flagermusen. Helt i fanebærerens og foreningens ånd. Bent Mortensen akkompagnerede henført, undertiden i samme tonart som Dorte Elsebeths henrivende sang.

 

Tenor Holm synger gralsfortællingen; han plejer at være Stig Fogh Andersen, men Stig er i Canada for at synge Wagner der. Jesper Klein sprang ind i den kongelige kammersangers sted. Hr. Klein valgte dog at deklamere sin egen undersættelse af gralsfortællingen. En overraskende sanselig tolkning. Bravoråbene var ikke færre i år.

En venlig herre fra Lyngby havde været så forudseende at medbringe en fuldt funktionsdygtig ghettoblaster med Ebbe Rodes monolog og Helge Rosvænges tolkning af gralsfortællingen. Men alt klappede i 2009.

 

Efter solosangen og spisningen diverterede korets medlemmer med smukke danske sange, mindre og – især – mere fugtige. Til glæde for de mange forbipasserende.

 

Den højtidelige udnævnelse af Klaus Brinch som viceformand og visekasserer i sangforeningen var endnu et festligt indslag i den traditionelle ceremoni. Han kvitterede med en selvlavet kanonisk klukvise (som han selvfølgelig ikke havde kasseret) og med en indstudering af Piet Heins og Helge Gads ”Ølgruk”, som mærkværdigvis ikke tidligere har figureret på foreningens pinsetursrepertoire. Den er kommet for at blive.

 

 

Med korlige hilsner,

Førstedamen, fanebæreren og præsidenten, revideret, udvidet og korrekturlæst af formanden og kassereren, godkendt af viceformand og visekasserer.

 

5. juni 2009

 

PS:OBS:til æreskunstnerpromoveringen i Østermarie 19. september d.å. er programmet under udarbejdelse.

Alle, som ønsker at høre mere om dette arrangement (tid, sted, medvirken, program), kan sende en mail til morgenroeden@yahoo.dk og bede om det.