Nogle billeder fra morgensang 2007

Fanebæreren i en karakteristisk position
ur)

2.Fanebæreren (med fane), samt formanden og kassereren (med ur)

3. Koret (blandt tenorerne ses kammersanger Stig Fogh Andersen)
 

Sangforeningen ”Morgenrøden” v.

Bent Mortensen

Duevej 12, 5.th., 2000 Frederiksberg

38105110 (61505110)

e-mail: morgenroeden@yahoo.dk

 

 

Foreningens traditionelle pinsetur afholdes i år

pinsedag, søndag den 27. maj kl. 13.30.

Optoget, incl. høje hatte, barnevogne, kællinger og bajere,

som helhed, altså, mødes på Frederiksberg Runddel,

Storm P.s beskrivelse af turen læses – igen i år – af Jesper Klein,

så alle kan vide, hvordan man skal forholde sig, og en af foreningens slagsange afsynges af det fulde kor. Derefter masseres ad Allégade til Søndermarken,
Stig Fogh Andersen foredrager

Gralsfortællingen (igen på et nyt sprog, prøv at gætte hvilket!),

foreningen synger et skønsomt udvalg af mere eller

mindre fugtige sange, ca. 8 bajere (hver time)

konsumeres, mens medlemmerne, kællingerne og børnene hygger

sig i græsset og måske – i ligestillingens navn – tager del i

de musikalske, for slet ikke at tale om de spirituelle udskejelser.

Hele korer velkomne til at medbringe egne noder til evt. optræden.

M.h.t. solo- og anden sang: Der skal anmodes om tilladelse hos formand eller kasserer, eller i tilfælde af, at de er indispolerede, hos fanebæreren,selv om han helt sikkert er det.

På passendetidspunkt dækkes der op på plænen, og vi indtager

de medbragte madkurve. Medbring  drikkevarer til eget

og  bestyrelsens og Stigs disposition. Jeg skal her ingskyde en bemærkning: Ansøgning om jobbet som ølsponsor i 2007

kan indgives når som helst til formanden. Eller kassereren.

 

Vi regner med det sædvanlige gode pinsevejr. I tilfælde af  regn/torden/ hagl/orkan/snestorm/jordskælv el. lign. vil vi gå i ly i buskene.

Alså, de damer & herrer, vi mødes på Runddelen, som helhed, og

det forventes, at alle forstørrer (og ingen forstyrrer) gemytligheden.

Med sangerhilsen,

 

Bent Mortensen,           Bent Mortensen,                                Carsten Seeger,

     formand                      kasserer                                            fanebærer

P.S.: Husk osse foreningens arrangement i Østermarie fredag den 15. juni 2007, hvor Flemming Flindt promoveres som æreskunstner.

Nærmere oplysninger herom følger til alle, der beder om det på foreningens e-mail, pr. brev eller pr. telefon.

Tilmelding til pinseturen er ikke nødvendig, dog modtages gerne besked om hele kor.