Sangforeningen Morgenrøden  v.
Bent Mortensen,
Duevej 12, 5. th.,
2000 Frederiksberg
38105110/61505110
morgenroeden@yahoo.dk
                                                                 
april 2008
 
Hermed inviteres til  Morgenrødens traditionelle

P I N S E T U R
Pinsedag den 11. maj 2008 kl. 13.30
med flg. program:

13.30: Foreningen samles på Frederiksberg Runddel foran Storm P. Museet
13.45: Oplæsning et sted i nærheden af Storm P-monologen v. Jesper Klein
13.55: Afsyngning af Nu blusser Morgenrøden op, og fuglene kvidre på grene
(tekst: Ida og Bent From)
14.05: Optoget masserer ne’r a’ Pilealléen til Søndermarken med Jesper,
fanebærer Nikkelajsen (incl. fanen), samt formand og kasserer i spidsen.
Påklædning: ad libido, dog gerne incl. sangerhuer. Høje hatte, samt
barnevogne og kællinger er velkomne. Kællingerne må gerne se forskellige
ud, men ingen forventer, at de holder sig i baggrunden.
14.30: Ankomst til festpladsen i Søndermarken, hvor det righoldige
festprogram opføres, bl.a.:
  a. Gralsfortællingen ved Stig Fogh Andersen, akkompagneret af Jesper  
      Mark. Notabene: Må under ingen omstændigheder ødeligges af øloptrækning.
      o. lign. eskapader.
  b. Enstemmig fællessang.
  c. Korsang. Noder vil blivet udleveret i begrænset omfang. Evt. hele kor
     er velkomne til at medbringe egne noder.
  d. Solosang: Der skal anmodes om tilladelse hos formand eller kasserer,
      eller i tilfælde af, at de er indsispolerede,  hos fanebæreren (som helt
      sikkert er det)..
    
På passende tidspunkt dækkes der op på plænen, og vi æder de
medbragte madkurve. Medbring osse ekstra drikkevarer til eget,
og bestyrelsens disposition, såfremt de - forhåbentlig – sponsorerede  
bajere skulle slippe op.
Vi regner med det sædvanlige gode pinsevejr. I tilfælde af regn/torden/
hagl/orkan/snestorm/jordskælv el. lign. vil vi gå i ly i buskene, som vi plejer.

Alså, de damer & herrer, vi mødes på Runddelen, som helhed, og
det forventes, at ingen forstørrer gemytligheden.


Med sangerhilsen,


Bent Mortensen, Bent Mortensen, Carsten Seeger,
formand               kasserer              fanebærer

P.S.: Husk osse foreningens arrangement i Østermarie søndag den
29. juni 2008, hvor Per Arnoldi promoveres som årets æreskunstner  
Nærmere oplysninger om dette arrangement følger til alle,
der sender en mail og beder om det.
 
PS: de nyeste tiltag kan altid læses på www.kor72.dk eller www.kulturbornholm.dk.
PPS: Hvis man ikke ønsker at modtage foreningens mails, kan man afmelde nyhedsbrevet
på mailadressen.