øSangforeningen”Morgenrøden” v.
Bent Mortensen,                                                                  
april 2013
Duevej 12, 5. th.,
2000 Frederiksberg
38105110/61505110, 
 morgenroeden@gmail.com

 

Hermed inviteres til “Morgenrøden”s traditionelle
P I N S E T U R
Pinsedag den 19. maj 2013 kl. 13.30 med flg. program:
13.30: Foreningen samles på Frederiksberg Runddel foran Storm P. Museet
13.45: Et sted i nærheden: Oplæsning af Storm P-monologen (v. skuespiller FlemmingJensen) 13.55: Afsyngning af Nu blusser Morgenrøden op, og fuglene kvidre på grene
(tekst: Ida og Bent From)
14.05: Optoget masserer ne’r a’ Pilealléen til Søndermarken med fanebærer Nikkelajsen (incl. fanen), samt formand og kasserer i spidsen. (viceformand, visekasserer og vicefanebærer holder sig klar til at assistere)
Påklædning: ad libido, dog gerne incl. sangerhuer. Høje hatte, samt barnevogne og kællinger er velkomne. Kællingerne må gerne se forskellige ud. men absolut ingen forventer, at de holder sig i baggrunden.
14.30: Ankomst til festpladsen i Søndermarken, hvor det righoldige festprogram opføres, bl.a.:
a. Gralsfortællingen v. Stig Fogh Andersen, måske på et ikke tidligere anvendt sprog, akkompagneret af Kristoffer Hyldig.

b. Enstemmig fællessang.
c. Korsang. Evt. hele kor er velkomne til at medbringe egne noder og foredrage samme..
d. Solosang: Der skal anmodes om tilladelse hos formand, kasserer, viceformand eller visekasserer,
eller i tilfælde af, at de er indsispolerede, hos fanebæreren (som helt sikkert er det).
På passende tidspunkt dækkes der op på plænen, og vi æder de medbragte madkurve, og indtager et passende antal bajere. Hvis nogle skulle kende en ølsponsor, bedes vedkommende indberettet til et medlem af bestyrelsen. Ingen forhindrer deltagerne i at sponsorere øl o.lign. til bestyrelsen. Vi regner med det sædvanlige gode pinsevejr. I tilfælde af regn/torden/hagl/orkan/snestorm/jordskælv/askesky/tsunami el. lign. vil vi gå i ly i
buskene, som vi plejer.


Alså, de damer & herrer, vi mødes på Runddelen, som helhed, og
det forventes, at alle forstørrer gemytligheden.
Med sangerhilsen,
Bent Mortensen, Klaus Brinch, Bent Mortensen, Klaus Brinch, Carsten Seeger, Jens Christian Nielsen
formand               viceformand   kasserer               visekasserer   fanebærer          vicefanebærer
PS: Husk osse foreningens arrangement i Østermarie lørdag den 6. juli 2012, hvor René Dif promoveres som årets æreskunstner.
Alle foreningens medlemmer har mulighed for at synge med på nogle korsatser
ved denne lejlighed, forudsat, at de kommer til prøve fredag den 5. juli kl. 1630  i Rønne, og  lørdag den 6. juli kl. 14 i Østermarie. .
 PPS: de nyeste tiltag kan (næsten) altid læses på 
www.kor72.dk eller www.kulturbornholm.dk 
 PPPS: Hvis man ikke ønsker at modtage foreningens mails, kan man afmelde nyhedsbrevet på  mailadressen