Sangforeningen”Morgenrøden” v.

Bent Mortensen,

Duevej 12, 5. th.,

2000 Frederiksberg

38105110/61505110

morgenroeden@gmail.com (bemærk: ny adresse!)

                                                                

maj 2011

 

 Hermed inviteres til “Morgenrøden”s traditionelle

P I N S E T U R
Pinsedag den 12.juni 2011 kl. 13.30 med flg. program:

13.30: Foreningen samles på Frederiksberg Runddel foran Storm P. Museet
13.45: Et sted i nærheden: Oplæsning af Storm P-monologen (v. Jesper Klein)
13.55: Afsyngning af Nu blusser Morgenrøden op, og fuglene kvidre på grene

(tekst: Ida og Bent From)
14.05: Optoget masserer ne’r a’ Pilealléen til Søndermarken med fanebærer Nikkelajsen

(incl. fanen), samt formand og kasserer i spidsen.

Påklædning: ad libido, dog gerne incl. sangerhuer. Høje hatte, samt
barnevogne og kællinger er velkomne. Kællingerne må gerne se forskellige
ud. men absolut ingen forventer, at de holder sig i baggrunden.
14.30: Ankomst til festpladsen i Søndermarken, hvor det righoldige

festprogram opføres, bl.a.:
  a. Gralsfortællingen v. Stig Fogh Andersen, formentlig på et ikke tidligere anvendt sprog,
      tryk her for at se teksten.

      akkompagneret af Kristoffer Hyldig.

  b. Enstemmig fællessang.
  c. Korsang, bl.a. Viceformandens ”Forår i træbenet”. Noder vil foreligge. Evt. hele kor er velkomne til at            
      medbringe egne noder og foredrage samme..
  d. Solosang: Der skal anmodes om tilladelse hos formand, viceformand eller visekasserer,

      eller i tilfælde af, at de er indsispolerede,  hos fanebæreren (som heltsikkert er det)..

    
På passende tidspunkt dækkes der op på plænen, og vi æder de medbragte madkurve. og indtager et passende antal bajere.
Hvis nogle skulle kende en ølsponsor, bedes vedkommende indberettet til et medlem af bestyrelsen.
Ingen forhindrer deltagerne i at sponsorere øl til bestyrelsen.


Vi regner med det sædvanlige gode pinsevejr. I tilfælde af regn/torden/
hagl/orkan/snestorm/jordskælv/askesky/tsunami el. lign. vil vi gå i ly i buskene, som vi plejer.

Alså, de damer & herrer, vi mødes på Runddelen, som helhed, og
det forventes, at ingen forstørrer gemytligheden.


Med sangerhilsen,


Bent Mortensen,   Klaus Brinch,    Bent Mortensen,    Klaus Brinch,    Carsten Seeger,
formand                  viceformand      kasserer                 visekasserer     fanebærer

PS: Husk osse foreningens arrangement i Østermarie søndag den 3. juli 2011, hvor det fremtrædende ”Morgenrøde”-medlem, bornholmeren Niels Jørgen Riis promoveres som årets æreskunstner.

Alle foreningens medlemmer har mulighed for at synge med på nogle korsatser ved denne lejlighed, forudsat, at de kommer til prøve lørdag den 2. juli om eftermiddagen i Rønne, og søndag den 3. juli om eftermiddagen i Østermarie.  .

 

Nærmere oplysninger om dette arrangement følger til alle, der sender en mail og beder om det.

 

PPS: de nyeste tiltag kan altid læses på www.kor72.dk eller (muligvis) www.kulturbornholm.dk.

PPPS: Hvis man ikke ønsker at modtage foreningens mails, kan man afmelde nyhedsbrevet

mailadressen.