Her er den udødelige oversættelse - dog ikke totalt ordret som den, jeg fremførte hin pinsedag, men dog udødelig - lige fra "Google translator".
"I det fjerneland,erutilnærmeligdine skridten borgkaldetMonsalvat;templet stårdermidt ien lys, kendt somkostbart somalt på jorden, er deret fartøjafvelsignelsewundertät'gem,hvorjeg så dethøjestefristed.Detvar, atder udvisesden renestefolk,bragt nedaf en hærskareaf engle.Hvert årkommer frahimlen,en due,til at styrkesine nyemagiskekræfter: Det erdengral,og velsignededen renestetrogivettil ham af hansridderskab.Hvemer at tjenenugralvalgte, som hanudstyrermedovernaturligmagt,hvor alleondetabteillusioner,hvis hanser,viger fornattenaf død,og selvsenderhvem afham idet fjerneland,forkæmperen fordydhøjreudpeges,hvilket ikke erstjåletsinhelligemagt,forbliver hansom hansriddereeruopdaget,mener såsublimekarakter afGralvelsignelse,måhanflygteafslørerlåøjet,-ridderentromlen, skalikkeunderholdetvivl omdet, dukender ham-så skal hantrækkeen af ​​jer.- Nuhører, hvadjegvar værdverbot'nerspørgsmål:-den helligegraljegblev derfor sendttil dig. Min farbærersin kroneParsifal,-jeg væreen ridder-Jeg ringede til Lohengrin".

Sangerhilsen fra
Stig

tilbage til program