Arrangementer  2008

 

Sangforeningen ”Morgenrøden”

Indkalde til Pinsetur 2008

Link her:           

1. Foreningens 10 års fødselsdag (genstiftet 27/3 1998 i

                      Østermarie) fejres i forbindelse med afslutningen

                      på Kor72-stævnet på Bornholms Gymnasium i

                      Rønne søndag den 30. marts kl.15.45-16.30.

2. Den årlige pinsetur starter pinsedag den 11. maj kl.

                      13.30 og følger den sædvanlige recept med optog

                      incl. kællinger, barnevogne og bajere, til festpladsen

                      i Søndermarken, hvor Gralsfortællingen foredrages af

                      Stigfried Fogh Andersen, og mere eller mindre fugtige

sange fremføres af medlemmerne.

3. Den årlige æreskunstnerpromovering i Østermarie finder

                      sted søndag den 29. juni om eftermiddagen. Det mere

detaljerede program foreligger endnu ikke, men der vil

                      være mulighed for at deltage i korsang for tilmeldte kor

                      eller enkeltsangere.

 

Til 1. og 2. kan man bare møde frem, mens 3. forudsætter

tilmelding. Nærmere oplysninger om alle tre arrangementer

fås primo april ved henvendelse til foreningens mailadresse.

 

Bent Mortensen, formand og kasserer

e-mail:                              morgenroeden@yahoo.dk eller

bentmo99@yahoo.dk

 

Carsten Seeger, fanebærer