Danske Meseners Landsforbund

 

18/3-08

(Nyere end juletalen)
---------------------------------
Livsforlængende kunst
 
På Bornholms Hospital hænger der fra tirsdag den 18. marts en helt speciel udstilling af livsforlængende kunst:
 
Bornholms Hospital blev omtalt i de landsdækkende medier, fordi dødsraten var højere på her end på de andre sygehuse i Hovedstadsregionen.
 
En patient lå samtidigt i sin seng på afdeling F 2 og kikkede på stuens eneste udsmykning, en falmet reproduktion af et trist trommesalsmaleri af huse med stokroser. 
Man skulle helt ud på gangen for at se enkelte fine klip af Sabber og grafik af Hauch-Fausbøll. Oplysningerne om overdødeligheden (en kendsgerning som nu ikke er så veldokumenteret endda) og det triste enlige billede på stuen inspirerede patienten til at skaffe livsforlængende malerier til afdelingen. Som tak for god og rigelig pleje.
 
En opfordring i Bornholms Tidende til livsduelige kunstnere fik en lang række af dem til at tage billeder og vævninger ned fra væggene, kalde malerier hjem fra gallerier og udstillingsvægge og tilbyde dem til en udstilling på Hospitalet. Der blev endda malet billeder direkte til det formål.
 
Patienter og personale fra afd. F2 kan nu frit vælge til afdelingen blandt værker af David Winther, Martin Thaulow, Luffe, Mimi Madsen,  Marianne Aarup Eriksen, Ulla Lyme, Kattarina Yxhufvud, Torben Hansen, Erik Bakke, Marian Hellstrand, Mimi Harteg, Carl Hellstrand, Grethe Lauesen og Karin Johansson. Værkerne hænger i forbindelsesgangen ved røntgenafdelingen.
 
Den taknemmelige overlevende patient, formand for DML Carsten Seeger fra KulturBornholm, var i sin tid formand fra Galleri Kaffeslottet og har mange kontakter i kunstnerkredse. Der var derfor mange tilmeldte kunstnere, og mange slap gennem censureringen. Seeger fik lokket den erfarne udstiller, KulturBornholms kunstregistrator Svend Huth Meyer, Østermarie, til at hænge op sammen med hospitalets dygtige ekspert.
 
Fernisering tirsdag den 18. marts i forbindelsesgangen ved laboratoriet ved røntgentafdelingen.
Kunstformidleren, Carsten Seeger, vil servere grøntsagsjuice i medicinglas med ønsket om god bedring og et langt liv. Bornholms Hospital byder heldigvis på et glas vin.
 
Maleren Martin Thaulow taler ved åbningen kl. 13.

 

 
23/7-07
 
Formanden for Danske Mæceners Landsforbund (og præsident for KulturBornholm) har ved flere festlige lejligheder nænnet at dele ud af Landsforbundets vin- og ølkasse:
 
Bretzenheimer 1999
  1. til Henning Sigvardsen ved hans fratræden som fotograf ved Bornholms Tidende
  2. til DR's nye chef i Rønne, Erik Nielsen
  3. til den jubilerende chefredaktør Bjane S. Pedersen, Bornholms Tidende
  4. til den nyudnævnte chefredaktør for Bornholms Tidende, Dan Quitzau
Efter præsidentparrets rejse i april 2007 til Bretzenheim, NAHE, er der dog enkelte flasker tilbage
 
 
Stout fra GærKulturBornholm (bager- og bryggerparret Madsen, Østerlars) til
  1. Østermaries Æreskunstner Benny Andersen ved indvielsen af Galleri Klejn i Allinge
  2. Nyker Brød til Leif Henriksen modtager af årets Bevar Bornholmsk-pris
DSB reception
16. august 2006
 
Ruddy Philipsen var så venlig at invitere præsidenten for KulturBornholm, mæcen Carsten Seeger til København.
Ruddy Philipsen holdt afskedsreception efter 47 år i DSB. Han han havde også inviteret andre medlemmer af Selskabet for Dansk Memorabilitet. Blandt andre sås kansler Peter Sprechler, Poul Arland, Otto Berg og Peter Opera.
Der kom dog også andre en memorabilitetsbrødre; ialt vel en 300 glade gæster.
Gavebordet bar præg af, at Ruddy lod meddele, at han havde bevaret sin ungdommelige tørst. Vinhandlerne i omegnen af Østerport Station havde mærket en stigning i efterspørgslen.
Danske Mæceners Landsforbund donerede en magnum Ch. Mayne-Vieil Fronsac 2002.
 
Det skal oplyses at alle de tog, som transporterede præsidenten, gik til tiden. Det kan dog være en tilfældighed. En DSBkontrollør undskyldte endda, at toget gik præcist.

Se TV indslag her