KulturBornholmsVenner

 

 

 

 

       Bølshavn  08 03 02.

 

 

REFERAT AF DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING

 

FOR

 

                                             KulturBornholms VENNER.                                    

 

 

      Præcis kl. 19.30 indledtes KulturBornholms  tredje ordinære generalforsamling i Østermarie Fritidshus torsdag den 28. februar ved at formanden, Palle Jæger, ønskede velkommen til otte  fremmødte medlemmer, og efter vedtægterne foreslog  Jytte Pind som dirigent. Hun valgtes med akklamation, og uden modkandidater.

      Dirigenten gav ordet til formanden, som fremlagde sin beretning både skriftligt, og med myndig røst. Han kom ind på emner som bestyrelsesarbejde, medlemspleje, knopskydning, brug af foreningens midler, afholdte og kommende arrangementer og spændende specialarrangementer der forestår. Læs medfølgende formandsberetning  i sin helhed, det lønner sig!!

      Der udspandt sig ingen diskussion om beretningen der således godkendtes med bragende klapsalver.

       Kasserer Helene Jæger fremlagde derefter det reviderede regnskab, der selvom udgifterne var betydelige, viste et lille overskud. Dette blev naturligvis honoreret af forsamlingen med jubel og nye klapsalver, og regnskabet var således godtaget.

      Der var ikke indkommet nogen skriftlige forslag til behandling i bestyrelsen.

      Aftenens næststørste bifald tilfaldt formanden, Palle Jæger, som genvalgtes, det gjorde den øvrige bestyrelse også, uden slinger i valsen! Den nye bestyrelse er således:

 

      Formand Palle Jæger

      Næstformand Jytte Pind

      Kasserer Helene Jæger

      Sekretær Torben Pind

      Menigt medlem Kirsten Hansen

 

     Til revisorposten valgtes Marianne Christiansen, og revisorsuppleantposten overgik til Henrik Olsen. Alt sammen med akklamation.

      Kontingentet holdes uændret det kommende år.

      Der var ingen diskussion under eventuelt, og generalforsamlingen blev rundet af med en tak til den myndige dirigent.

    

     Efterspillet afslørede et te og kaffebord, og aftenens største bifald tilfaldt en uforlignelig lagkage fra bageren i Østermarie.

 

Ref. Torben Pind

 

 

Foreningen KulturBornholms Venner

 

Ordinær generalforsamling torsdag den 28. februar 2008 kl. 19.30 i Fritidshuset, Godthåbsvej 39, Østermarie.

 

Velkommen til Foreningen KulturBornholms Venners tredje ordinære generalforsamling.

 

Første punkt på dagsordenen er Valg af dirigent og jeg vil foreslå, at vi vælger Robert Hansen – er der andre forslag.

 

 

Beretning.

 

Ved foreningen anden ordinære generalforsamling den 26. februar 2007 blev den siddende bestyrelse genvalgt. Bestyrelsens 5 medlemmer er:

 

        Formand Palle Jæger

        Næstformand Jytte Pind

        Kasserer Helene Jæger

        Sekretær Torben Pind

        Medlem Kirsten Hansen

 

I beretningsperioden har bestyrelsen ikke holdt egentlige møder, men alene kommunikeret via telefon og mail.

 

Ved den stiftende generalforsamling fik foreningen 15 medlemmer. Ved den første ordinære generalforsamling havde foreningen 37 medlemmer, og ved generalforsamlingen i 2007 havde foreningen 34 medlemmer. Ultimo februar 2008 har foreningen 48 medlemmer, som har betalt kontingent og 5 medlemmer som mangler at betale kontingent. Medlemstilgangen skyldes især, at KulturBornholms Præsident i sommeren 2007 tog initiativet til dannelse af SELSKAVED TE BEVÂRING Å BORRINJHOLMSK. Medlemskab af dette selskab opnås ifølge KulturBornholms Præsident ved at betale kontingent til Foreningen KulturBornholms Venner. Foreningen kasserer fører således ikke kartotek over de personer, som melder sig ind i dette selskab, men registrerer blot personer, som betaler kontingent, som medlemmer af vor forening.

 

I beretningsperioden har foreningen støttet KulturBornholm ved betaling af transport- og opholdsudgifter til årets æreskunstner balletmester Flemming Flindt.

 

Foreningen har også i 2007 viderebragt forskellig information fra KulturBornholm til sine medlemmer.

 

Om KulturBornholms fremtidige arrangementer kan jeg oplyse, at der ved Festspillene i Østermarie den 29. juni 2008 er planlagt gallakoncert i Østermarie Kirke, hvor maleren Per Arnoldi udnævnes som æreskunstner. Per Arnoldi Vej bliver indviet kl. ca. 13 og KulturBornholm har formået museumsinspektør Jens Henrik Sandberg fra Høst Museet til at holde festtalen. Gallakoncerten i Østermarie Kirke bliver med de sædvanlige medvirkende. Takket være velvilje fra alle implicerede bliver der igen gratis adgang., og der vil også her blive reserveret særskilt plads til medlemmer af Foreningens KulturBornholms Venner.  

 

Af øvrige arrangementer, der er planlagt i 2008 har Præsidenten for KulturBornholm oplyst følgende:

 

Craic

Ved en irsk craic (digt og musik-aften) i løbet af foråret på Fru Petersens Café fejres Seamus Heaney, den irske nobelprismodtager i litteratur. Forbindelsen med ham skyldes er række utrolige begivenheder i Irland.

 

Arrangementet kommer til at ligne Benny Andersens aften i 2005 på cafeen. Seamus Heaney kan desværre ikke komme på grund af sygdom, men den irske ambassadør i København har vist interesse for at komme. Poul Friis, Benny Andersen, Peter Poulsen og andre kendte litterater vil blive inviteret. Medlemmerne af Foreningen KulturBornholms Venner kan vist sagtens fylde lokalerne, som da Benny Andersen kom på besøg.

 

Sangforeningen "Morgenrøden"s Pinsetur Pinsedag kl. 13.30

 

I maj måned den lille korttegnerpris til Jørgen Sevaldsens bog om Montgomery. Forlagets kontor i København

 

I 2008 KulturBornholms hesteskopris (fire nye sko med spejlvendt Ecco-logo) til familien omkring Ecco-Sko

 

Og også i 2008 sprogpris til H. V. Jørgensen.

 

Til disse arrangementer har medlemmer af Foreningen KulturBornholms Venner mulighed for at deltage, men det indebærer, at man kontakter KulturBornholms Præsident og reserverer plads.

 

Dette er foreningens tredje årsberetning, der hermed overgives til medlemmernes debat.

 

Palle Jæger

Henvendelse vedr. foreningen kan ske til
kulturvenneforeningsformand@kulturbornholm.dk
h.p.jaeger@tdcadsl.dk