Avisomtale

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bornholms Tidende skrev d. 24/7-06

 
 
 
Fra Bornholms Tidende mandag den 24. juli 2006
----------------------------------
Festspillene i gang
af Tove Laursen
 
Haven på Markusgård i Østermarie genlyder af operatoner, og det er det sikre tegn på, at KulturBornholms årlige festspil i Østermarie er i gang.
   - KulturBornholms kunstneriske leder Stig Fogh Andersen begyndte helt fra bunden med sin opsætning af Richard Wagners Rhinguldet i haven på Markusgård i Østermarie. Efter en let arbejdsfrokost med bl.a. bornholmerhaner på flere lækre måder gik Stig Fogh i gang med sit krævende arbejde, fortæller præsidenten for KulturBornholm, Carsten Seeger .
 
Der var kommet sangere fra England og Tyskland, men ingen fik særbehandling; alle måtte "synge for". En jury bestående af kongelig kammersanger Stig Fogh Andersen, dirigent ved Det Kongelige Teater Jesper Nordin og KulturBornholms præsident Carsten Seeger vurderede de fremmødte talenter.
 
Søndagens "Rhinguldet" var nok snarere en masterclass end en færdig forestilling. Blandt de udvalgte sangere udmærkede Nini Bang, Mette Marie Fogh Kiberg, Ida Fogh Kiberg (de tre rhindøtre), Anne Birgitte Lundholdt (Erda) og (dværgen) Jens Ole Fassel sig. Ingen af operaselskabets medlemmer sad dog uvirksomme hen, fordi Stig Fogh udnyttede pædagogisk de kasserede sangere som kor. Instruktørassistent Tina Kiberg havde især held ved instruktionen af det 60 m/k store kor. Alle fik en grundig og spændende viden om operaens handling og musikalske opbygning.
 
Der var ingen favorisering af de mange fremmødte medlemmer af Kulturbornholms diplomatiske korps. Således var der hverken solopartier til ambassadør Herluf Hansen, konsul i London Joe Williams eller ambassadør John Thellersen.
 
Efter prøven og generalforsamling uddelte Carsten Seeger to rejselegater, der gjorde det muligt for de to gæster fra London at komme til Bornholm. De to londonere bor fem minutters gang fra hinanden, færdes i de samme kredse, men lærte først hinanden at kende i anledning af Festspilugen i Østermarie.
 
Arkitekt Mogens Hansen, Sandvig, modtog KulturBornholms pendlerprisen. Kort derefter oplyste han overraskende, at han har sat sit hus i Sandvig til salg og er flyttet til Kystvej i Hornbæk. Et brev fra Borgerforeningen havde fået ham til det. Ærgerligt, at Bornholm ikke formår at holde på sine skatteydere i topstillinger.
 
KulturBornholms protektor, komtesse Charlotte af Rosenborg, modtog en bog fra sin farfars bogsamling som tak for hendes store arbejde for organisationen.
 
Overkartograf Peter Bøving Michaelsen, der er tildelt KulturBornholms kartografpris for sit arbejde med at Kort&Matrikel Styrelsens egne kort får Bornholm med det rigtige sted, kom ikke til stede ved højtideligheden. Bent Jørgensen bad beskedent om at få sit legat overrakt ved en senere lejlighed.
 
   - Jeg har kun grund til at glæde mig over indledningen på Festspillene, siger Carsten Seeger med et stort smil; koncerten med uropførelsen af Benedicte Nordins "Sommerskibet" er blevet godt modtaget i presse og af publikum.
   - Den noget utraditionelle opsætning af Rhinguldet faldt tydeligvis også i sangere, musikeres og tilskueres smag, siger en fortrøstningsfuld præsident for Festspillene

pol 14.5.03
Manfred Richter-Reichhelm, formand for praktiserende læger i Tyskland, er udnævnt til førstekonsul for KulturBornholm. Det var ham, der i 1999 fik ideen til det honorære konsulkorps, som denest er udvidet med Henrik Grove, cand.jur og regionschef i AF, der som konsul i Warszawa skal udbrede kendskabet til Bornholms kultur under sine hyppige rejser i Polen.

---------------------------------------------------------------------------
Wagners "Lohengrin" i Seegers have
 
af Ole Stobbe
 
 
John Hahn-Petersen var yderst tilfreds med den boulevard i Østermarie, der fulgte med hans udnævnelse til æreskunstner.
   - Jeg har haft en før hjemme i Virum. I vores egen indkørsel. Men det primitive skilt blev stjålet, fortalte John Hahn-Petersen.
 
Før indvielsen af den nye 24 x 8 m store John Hahn-Petersens Boulevard ved Godthåbsvej 2 holdt Poul Erik Jessen en vittig og politisk tale, der afslørede John Hahn-Petersen som en engageret og nærværende kunstner. Det godtgjorde skuespilleren selv ved at læse Johannes V Jensens digt "Ved Frokosten" med megen indføling.
Efter afsløringen af selve skiltet sang Sangforeningen "Morgenrøden" til Petersens pris.
 
   - Ved koncerten i Østermarie Kirke var temaet igen tekster af Johannes V Jensen, fortæller formand for KulturBornholm Carsten Seeger.
 
  -  Kor 72s energiske leder, Bent Mortensen, havde valgt et imponerende program, der smukt indrammede John Hahn-Petersens fuldtonede oplæsning af himmerlandsfortællingen "Hr. Jesper".
 
Tina Kiberg, Stig Fogh Andersen, Ida og Mette Marie Fogh Kiberg, Niels Jørgen Riis og koret skiftedes til at synge danske sange - og bornholmske.
 
Tradition
 
   - Det lød som altid endnu smukkere end sidste år, og traditionen er nu så fast, at sangerne har lovet at komme igen næste år, oplyser Carsen Seeger.
 
Bent Mortensen, Morgenrødens gamle formand, akkompagnerede smidigt på klaver og afsluttede - på mange opfordringer - med et orgelarrangement af egen produktion. Han skiftede adræt mellem sin plads i koret og begge instrumenterne. Steffen Hyldig dirigerede Nylarskoret, så det overgik sig selv i klang og tekstudtale.
Et par af formanden for KulturBornholm, Carsten Seegers oplysninger i Kirken skal derimod justeres: John Hahn-Petersen er direkte efterkommer af Jens Koefoed, Bornholms befrier; Tina Kiberg sang Fidelio i San Francisco, og det var Poda Hegn og All-Sign, der satte vejskiltet op. Bornholms Regionskommune har støttet, så det er gratis at komme til koncerten. Alt på sin rette plads!
 
Festlighederne er indledningen af Festspilugen i Østermarie. Aage Haugland grundlagde den i 1999, og den omtales i hans biografi "Baron og bajads" på linie med festspillene i Bayreuth og Salzburger Festspiele, hvor Haugland også sang. I biografiens register står der dog "Østermarie på Bornholm", mens det i bogen ikke er nødigt at oplyse, hvor Salzburg og Bayreuth ligger, siger Carsten Seeger med et smil.
 
Søndag år opførtes Richard Wagners opera Lohengrin i Stig Fogh Andersens instruktion.
 
Inspiration
 
 
   - En spændende opførelse med udgangspunkt i nærområdet og sikkert inspireret af et besøg på Bornholms Middelaldercenter, fortæller Carsten Seeger.
  - Tina Kiberg, der som sin mand synger Wagner overalt i verden, assisterede ham med stor autoritet.
  - Blandt sangerne lagde man især mærke til operasangerne Poul Erik Højer og Niels Jørgen Riis i to mindre roller.
  - Niels Jørgen Riis sang i sit første år på Det Kongelige Teater hele fire wagnerpartien, selvom det nu er som italienertenor, han kommer på scenen i København. Elsa blev sunget af den helt unge Ida Fogh Kiberg, der med sikkert dramatisk talent, en meget smuk stemme og stor tålmodighed klarede rollen med glans. Koret på 30 og balletindslaget viste kunst på højt plan.
På premieredagen var det usikkert om forestillingen kunne fuldføres, men det regnvejr, der var forudsagt af meterologerne, udeblev ganske, og forestillingen var en udtalt succes.
   - Hansaage Bøggild overværede hele opsætningen og kunne sige den helt fri for nazistiske undertoner, slutter Carsten Seeger.
 
Resten af forestillinger aflyses ved regnvejr. Der er allerede totalt udsolgt - også til næste års wagneropera.