Senest bragte læserbreve

20/9-07

Emne:

operasangerinde
Kulturugen på Bornholm, der er i fuld gang, står lige og mangler en operasangerinde her og nu.
 
HVEM KENDER EN, DER ER PÅ BORNHOLM???????????????
 
Sig til hvis I gør.
 
Mvh
Carsten
Sent: Saturday, September 15, 2007 7:30 AM
Subject: læserbrev

Asfaltér for egen dør
 
Vejborgmester Klaus Bondam beder om, at vi alle tager et personligt ansvar og rydder pænt op efter os i Københavns Kommune. Vi skal bruge de mange nye affaldsspande, han nu stiller op overalt efter en tur i Fælledparken (dvs. spandene, ikke borgmesteren). Og at vi beder slægt og venner holde orden  i København på samme måde. Det henstiller jeg hermed venligst.
Men jeg stopper ikke her: jeg beder nemlig alle, jeg kender i hovedstaden, om at jævne Købmagergade: Udskift revnede fliser, forny belægning! Asfaltér udsatte steder, læg forskudte fliser fast! Vi kan ikke regne med at arbejdet bliver gjort af kommunen. Den foregående vej og parkborgmester Søren Pind blev chikaneret i at udføre arbejdet, og det ser ud til, at Bondam nu også havner smukt lodret arkiveret i flertallets skraldespand.
Så kære venner, kom selv i arbejdstøjet!
 
Carsten Seeger
Sent: Monday, September 10, 2007 10:22 AM
Subject: lælserbrev

Hjælp til selvhjælp
 
Paven beklager, at fødselstallet falder i Europa. Han kunne dog hjælpe på det ved at dispensere fra reglen om cølibatet i den katolske kirke.
 
Carsten Seeger
Aspevej 5
DK 3751 Østermarie
17/9-07
 
Aflyst forestilling
 
Kulturugen på Bornholm mangler et programpunkt: en operamasterclass med Niels Jørgen Riis, Tina Kiberg og Stig Fogh Andersen kan ikke gennemføres. Unge sangere omkring Østersøen får ikke lært at synge Mozart og Wagner i denne omgang. Publikum får ikke lært, hvad der kræves af en ung sanger. Ikke pga. de kongelige operalæreres urimelige lønkrav; heller ikke pga. manglende tilbud om plads på Rønne Theater og Svanekegården og tilbud om kost og logis til de medvirkende. Alle lærere og værter har tvært imod lovet at medvirke for langt under halv betaling.
 
Masterclassen må aflyses efter to henvendelser om hjælp til Kulturministeriet. Det kræver normalt 50% lokal finansiering. Ministeriet kunne ikke overbevises om, at den store frivillige indsats rigeligt kan betragtes som de 50% af budgettet. Heller ikke efter en fornyet henvendelse, der peger på, at den kulturøkonomiske situation på Bornholm ikke er ganske normal.
Tæppe!
 
Carsten Seeger
KulturBornholm
Øens mafia
 
Mange har respekt for Ole Almeborg. Han har opnået meget ved hårdt arbejde. Respekt.
Ole Almeborgs søn Michael fortjener mindre respekt. Han har udtalt sig til Jyllands-Posten, og har sagt nok til at give avisen dækning for overskriften "Bornholms foretagsomme mafia". Forsiden på J-P's Erhvervsmagasinet (søndag den 15. juli). Ole Almeborg ejer ifølge sønnen det halve Bornholm (sønnen ejer vel så den anden halvdel) og har fået sin vilje med at flytte bornholmerfærgerne fra København til Køge. Hans dialog med bornholmerne indskrænker sig til at kalde dem læserbrevsskrivende "landsbytosser". De 33.000, der protesterede mod hans forhaling af færgerne til provinsen, affærdiges bare som den personificerede jantelov.
Imponerende stærk personlighed - eller er Ole Almeborg bare selv en brik i transportminister Don Hansens magtspil?
 
Carsten Seeger
Aspevej 5
DK 3751 Østermarie
 
Her er brevet, der vist blev bragt den 14. i J-P:
 
Sent: Monday, February 12, 2007 3:24 PM
Subject: læserbrev

Halløj i Operaen
 
Da jeg så i J-P, at vejen ud til Operaen skal gøres endnu længere, var jeg ved at få morgenmusikken i den gale hals. Lad gå, at jeg efter forestillingen ikke bare kan rejse hjem til Bornholm som i gamle dage, da jeg bare kunne tage færgen til Bornholm og møde til tiden på arbejde næste morgen. Nu er både færge, fly og tog gået for længst. Nu skal jeg så oven i købet køre det halve Amager rundt før jeg kan finde en seng hos familien rundt om på Sjælland. Hotel er der ikke overskud til, når billetterne er betalt. Men værre er det, at problemerne i selve Operaen stadig ikke er løst. Overtøj flyder på gulvet i garderoben, der er alt for lille, og de samme problemer gælder for den sags skyld også for parkeringspladsen: her flyder biler overalt. Personalet skal også bruge pladsen, og det kommer naturligvis i god tid før forestillingen. Paradoksalt nok rejser Det Kongelige Teaters chef nu rundt i provinsen - læs Bornholm - og fortæller om ledelse; nu må han få gjort noget mere på hjemmebane.
 
Ud over plads- og transportproblemer kommer der desværre også kunstneriske. Det forlyder at Operaen, der er beregnet til Wagner og Strauss, ikke skal have opsætninger med de to komponister i de næste to år. Det kan ikke skyldes mangel på lokalt talent: Anmelderne fra resten af verden er også henrykte over opsætninger, dirigenter, sangere og musikere. Billetterne bliver revet væk og publikum er begejstret. Så hvad kan grunden være til, at Operaen ikke gør det, den er bedst til?
 
 
 
Carsten Seeger
Aspevej 5
Østermarie

Bornholms Tidende d. 20/9-06

 

 

 

Udsyn til verden

 

Udsynspunkt af Carsten Seeger

 

Temaet i Bornholms Kulturuge er her i 2006 ”udsyn til verden”. Undertegnede præsident for KulturBornholm har i år gjort rede for udsynet fra Østermarie. Det skete ikke som sædvanligt ved den første lørdag i Kulturugen at vise rundt i Østermarie midtby og forklare de mærkværdige vejnavne for et internationalt publikum; (sidste år var der faktisk en ubekendt dame fra Norge med på den guidede tur hele vejen fra Ghita Nørbys Runddel over Aage Hauglands Gyde til Svend Asmussens Sving.)

Nej, i år stillede han (når jeg starter med undertegnede, skal det faktisk være 3. person!) sig op på en sæbekasse i Hasle lørdag den 16. og opildnede den undrende befolkning til at tale Bornholms sag ude i verden. Mærkeligt, at ejnj førder, der end ikke taler sproget, vil råbe op om det.

 

Jeg har virkelig også bedt en herre fra Hasles omegn om at træde frem og stille sig op på kassen og tale for Bornholm. Han ringer mig troligt op hver gang,  jeg har haft et læserbrev om Bornholm i en avis ovre og korrigerer mig. Han vil helst ikke skrive, men nu var chancen der for at tale; men nej, han har endnu ikke ladet høre fra sig. Og han er ellers ikke bange for at sige i telefonen, at jeg – og mange andre -  kun gør en halvhjertet indsats for Bornholm og det bornholmske sprog. Og det på trods af, at Arne Ipsens bog Bâgarahorrinjs Âria - sagt i al beskedenhed - er blevet til på min opfordring. (Med bogen følger en cd med teksten indtalt af Niels Jørgen Riis og John Hahn-Petersen. Bornholms Tidendes Forlag, kr. 98-.) Jeg har desuden en ikke ringe andel i den bornholmskundervisning, som BAGlandet planlægger ovre.

Herren i telefonen kunne ikke lige på stående fod nævne, hvad han selv havde udrettet.

 

Det er mit håb, at den nystiftede KulturBornholms Sprogpris vil bidrage til respekten for bornholmsk, og at de talrige specialpriser vil gavne respekten for bornholmsk musik og litteratur. Kristoffer Hyldig og Bjarke Mogensen har som de seneste modtaget klaver- og akkordeonpriserne.

 

Men lad nu det ligge!

 

 

 

 

Hvilket udsyn er der så fra Østermarie til verden?

 

KulturBornholm med hjemsted i Østermarie har heldigvis en række repræsentanter placeret rundt om i verden: De har til opgave at udbrede kulturen, og de skal regelmæssigt indberette, hvad der sker derude. Af særlig interesse har det været at få rapporter under muhammedkrisen: vicekonsulen bor lige ved den danske ambassade og kunne melde om toget af vrede demonstranter, da de gik forbi. Fra Syrien kom der også væsentlige meldinger.

Præsidenten aflægger af og til uanmeldte besøg og tager stikprøver af kvaliteten af arbejdet hos disse konsuler og ambassadører rundt om i verden. Der har endnu ikke været grund til at klage over modtagelsen. Især skal ambassadørerne i Østrig-Ungarn, Indien og Namibia og konsulerne i München og Berlin fremhæves.

 

Det var formanden for de praktiserende læger i Tyskland, dr. Manfred Richter-Reichhelm, der fik ideen til KulturBornholms diplomatiske korps: Han havde altid drømt om at stå uden for Grüne Woche-udstillingen i Berlin med en Bauchladen i en rem om halsen med brochurer om Bornholm. Han forestillede sig en messingplade med ”Konsul for Bornholm” skruet på en mavebakke (i stil med cigaretpigernes). Ideen blev gjort til virkelighed. I den grad at der nu er udnævnt 85 honorære konsuler og ambassadører for KulturBornholm. Der er ambassadører i Hviderusland, Dubai, Polen, Sydafrika og Frankrig. Ambassadøren der havde en række problemer med at få accepteret  keramikskiltet, som de første diplomater fik udleveret til opsætning på residensen. (Ingen af dem har dog fået mavebakken). I Frankrig skal diplomatskilte åbenbart være af messing. Konsulen i Klampenborg måtte fra en nabo også høre for, at hendes domicil ved Dyrehaven kun har postnummer 2800 Lyngby.

Derudover har KulturBornholm repræsentanter i Mantova, Allerød, Bangkok og på Frederiksberg.

 

Og alle melder de tilbage, hvad der har betydning i forholdet mellem Bornholm og verden. Journalist og nuntius Per Nyholm melder fx nyt fra Vatikanet, dirigenten Lars Ulrik Mortensen fra Innsbruck og institutbestyrer Simon Drewsen Holmberg fra Riga.

 

Cigarer fra Cuba finder også vej til Bornholm. Vor mand i Havanna forsyner venligt Kirsten Seeger. Hun og Tina Kiberg, æreskunstner i Østermarie 2000, er de eneste æresmedlemmer af KulturBornholm.

 

Ved en højtidelighed fredag den 8. september i anledning af Michael Bergs fødselsdag - han er konsul i Chinon - overrakte han præsidenten Rabelais-medaljen. Det kom frem i konsul Bergs tale, at lederen af museet i Rabelais´ fødehjem i Chinon ved Loire - som han skulle hilse fra - mangler Rabelais´  Gargantua og Pantagruel i C E Falbe-Hansens oversættelse. Michael Berg vil næste gang han kommer til Chinon medbringe et eksemplar af bogen takket være tilskud fra Danske Mæceners Landsforbund, en forening under KulturBornholms parasol.

Ved den efterfølgende reception kom det frem, at bornholmsk er et fællessprog for hele Skandinavien: en fornemt bornholmsktalende gæst fortalte, at hun i et selskab at norske, svensk og danske var den eneste alle forstod, og at hun derfor blev sat til at tolke. En norsk gæst, der anbefalede sig som norsk konsul på Bornholm, bekræftede, at hun forstod bornholmsk langt bedre end dansk og svensk.

 

Dagene derefter havde præsidenten møde med konsulerne fra Rom og München. De var kaldt hjem til rådslagning på Markusgård i Østermarie.

 

 

 

Hele det diplomatiske korps har fået CC-skilte takket være ambassadøren fra Finland, grafikeren Hedda Kainz. Nogle af korpsets medlemmer har endda sat skiltet på bilen. Konsul Lise Munch Jensen har efter sigende haft glæde af sit skilt i Spanien. Jesper Klein er både konsul på Amager for KulturBornholm og ambassadør for UNICEF. Så han har nu to diplomatskilte på Rolls´en, der sørgeligt nok er klodset op i garagen for tiden.

 

 

 

The Times

 

Udnævnelsen af konsul i London Mr. Joseph Williams har været nævnt i The Times. I mindre opsætning end meddelelserne fra Buckingham Palace, men dog på samme avisside. De andre diplomater har også fået omtalt deres udnævnelser i aviserne ovre. Her kan nævnes forfatterne Sven Holm i Rom og Peter Poulsen i Sydamerika. Aasa Candussi er ambassadør i Hong Kong, Kurt Bang i Sydafrika og John Thellersen varetager KulturBornholms interesser Indien. Sangerne Steffen Brandt og Stig Fogh Andersen er hhv. ambassadør i Jylland og konsul i München. Esben Toft Chrisensen og Peter Sprechler passer omhyggeligt hhv. USA og Australien. Skuespilleren Chili Turèll er i konsul i Estland og Sir Henry Lincoln er kulturambassadør i Storbritannien.

 

Det diplomatiske korps dækker således alle fem verdensdele. Ambassadør Herluf Hansen er doyen for hele korpset. Han er ansvarlig for trafikforbindelsen til København. Hans rejse til Nordafrika i forbindelse med muhammedtegningerne var i øvrigt ganske privat, så hverken statsministeren eller KulturBornholm har del i rejsen til de eksotiske rejsemål. Herluf Hansen er tidligere ambassadør, så det var naturligt at han blev den første ambassadør for KulturBornholm. 

 

Den franske konsul på Bornholm, Henrik Espersen, er konsul for KulturBornholm i Paris, og Kaj Dinesen er på samme måde konsul for Litauen og KulturBornholms konsul i Litauen.

 

Idemanden til dette omfattende diplomatiske korps, Manfred Richter-Reichhelm, er i mellemtiden holdt op som lægeformand og er gået på pension (Pension Bølshavn). Som tak for ideen er han forfremmet til førstekonsul.

 

Det er en stor glæde at se, at også de store danske dagblade både omtaler de talrige bornholmske kulturpriser og bringer meddelelser om udnævnelserne af medlemmerne af det diplomatiske korps. På den måde får verden via pressen et godt indblik i bornholmsk udsyn.

 

Til samme formål er en hjemmeside under opbygning. Der skulle gerne komme til at ligge en udtaleordliste der: en række svære bornholmske ord vil blive indtalt af Niels Jørgen Riis, konsul i København. Da Bornholm nu er blevet whiskyproducerende, ligger der på siden til anskueliggørelse en foreløbig liste over skotske whiskymærker med hørbar udtale af de svære navne.

 

Indstiftelsen af en bornholmsk vinorden har ikke fundet sted endnu; en betydende personlighed ovre fra havde ikke mulighed for at komme hertil i år. Men Vinordenen skal nok blive til noget.

 

KulturBornholms Venner, der har Palle Jæger som formand, gør et stort arbejde ved fx at betale transportudgifter for KulturBornholms æreskunstnere og andre støtter.

 

Det diplomatiske netværk – der som nævnt startede med en spøgefuld bemærkning – har udviklet sig til en slagkraftig organisation og skabt venskaber på tværs af landegrænser, sociale skel og partifarver. En række af gesandterne holder ferie på Bornholm udelukkende pga. KulturBornholms Festspil i Østermarie.

Det er med fornøjelse, at KulturBornholm har kunnet tilbyde sin assistance i tilfælde, hvor venskabsbyordningen var truet, og da der var et stort oplag af et – dansksproget – magasin om Bornholm, der ikke kunne afsættes.

 

Det ville glæde KulturBornholm, hvis der i fremtiden blev brug for organisationens udsyn og internationale netværk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links til ældre artikler